[:nl]

Thee om van te houden ...

Thee om van te houden …

Deze foto is gemaakt in het kader van de #PHOT Photo On Tuesday, een blogexperiment van Karin Ramaker. Een vrije foto-opdracht: een zelfgemaakte foto, zonder thema met of zonder begeleidende tekst, maar wel mét een titel.

Niet Frères Mariages dus. Dat dacht ik vroeger. Nu ik hun thee via internet bestel weet ik wel beter. Vooral hun thee met de naam Mélange Russe pour le Matin heeft me doen zwichten om steeds opnieuw een bestelling te plaatsen. Zwarte thee met een geur die me doet duizelen, iedere ochtend weer. Al bij de eerste slok. De tweede … ik laat de warmte toe, de rust en het genot van wat de geuren beloven en weet je ze maken het allemaal waar.

Mijn dag raakt vol beloften.

Het theeblik – merkte ik vanochtend op – is bijna leeg. Wat nu? Een liefde die tot de bodem is gegaan en vertrokken. Wat moet ik zonder? Ah … deze eenzijdige liefde verschijnt op bestelling en dat is precies wat ik na mijn ochtend theeritueel deed. Bestellen in Parijs. Transport naar Portugal.

Alsof ik aan het Russische tsaren hof ben grootgebracht.

[:en]

Thee om van te houden ... Tea to die for ...

Thee om van te houden …
Tea to die for …

This photo was shot in the context of the #PHOT – Photo on Tuesday, a blog experiment of Karin Ramaker: a free-hand assignment about a self-made photo, without a theme with or without accompanying text, but WITH a title.

So not Frères Mariages. I used to think that. Now that I order their tea via the Internet, I know better. Especially their tea named Mélange Russe pour le Matin had me surrender to order again and again. Black tea with a fragrance that makes me dizzy, each morning. At the first zip. The second … I let the warmth in, the peace and the joy of what the scents behold for me; and you know what?

They fulfill my expectations and even my day ahead fills up with promises.

The tea-can – I noticed it this morning – is almost empty. Now what? A love that got to the bottom of things and then left. What should I do without it? Ah … this one-way love appears as ordered and that is precisely what I did after my morning tea ritual. Order In Paris. Transport to Portugal.

As though I was brought up at the court of the Russian tsars.

[:]