Hans Keilson verscheen op de televisie. Hij is 101 jaar oud en werd geïnterviewd over de drie boeken die hij schreef in en vlak na de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). Hij wordt geroemd en benoemd als genie door The New York Times Book Review. Ik begon gisteren in zijn boek In de ban van de tegenstander. Iedere zin is tot nu toe lezenswaardig, zoals deze:... De enige beweging op aarde die zonder onderbreking doorgaat en mij interesseert, is de beweging van een levend lichaam. Al het andere is onwerkelijk, hersenspinsels in het praalgraf van de begrippen…

Ik herinnerde me ineens het stuk dat Ivan Wolffers schreef in NRC op 21 maart 2011. Daarin schrijft hij:  We zijn culturele wezens, willen overal een verklaring voor hebben, en ordenen ervaringen en informatie. We brengen daarbij ons verleden in verband met wat ons nu overkomt en maken ook toekomstplannen. Daardoor ontstaat een verhaal dat ons helpt de continuïteit te bewaren van ons op de omgeving reagerende lichaam. Lees de rest bij Verhalen, duizend woorden.

Nog een zin van Keilson: Ik schrijf alleen op wat me invalt en wat me beweegt …Kijk, daar word ik heel blij van.