(português) (English)

1968 – Yoga leren uit een oud boek. Landgoed Te Werve in Rijswijk.

Rond 1970 kreeg yoga heel voorzichtig voet aan de grond in Europa en al gauw was het hip om daarmee bezig te zijn. Ineens werd er les gegeven en na een tijdje ontstonden er een paar opleidingen. Yoga leek het wondermiddel voor een lang en gelukkig leven. 

Yoga is een levensfilosofie en als je het woord yoga zou vertalen betekent het concentratie en verbinding. Maar het kan ook de betekenis in zich dragen van tovenarij en bedrog. Het bedrog is wanneer de yoga wordt gepropageerd als een middel dat in één handomdraai de geest tot rust brengt, het lichaam gezond maakt en de hele mens in harmonie met zichzelf en de wereld brengt. 

We leven nu in al meer dan twintig jaar in de 21ste eeuw en zo eenvoudig is het nog steeds niet. Het ultieme doel van yoga, zelfverwerkelijking, is het waard om naar te streven omdat je dan vanzelf gedurende de rest van je leven – stap voor stap – deze filosofie aanleert. Het wordt als vanzelf een vast bestanddeel van je dag. Dan voel je na een tijdje zeker de uitwerking op je leven, je gedrag, je discipline op alle gebied, je concentratievermogen, je manier van denken en je fysieke gezondheid. 

En weet je wat nou zo mooi is? Dat je op ieder moment in je leven kunt beginnen. Of je nu twintig bent of tachtig!

Around 1970

1968 – Holland – Learning yoga from an old book.

Around 1970, yoga very gradually gained a foothold in Europe and soon it was hip to be involved in it. All of a sudden classes were being taught and after a while a few training courses emerged. Yoga seemed to be the panacea for a long and happy life. 

Yoga is a philosophy of life and if you were to translate the word yoga, it means concentration and connection. But it can also carry the meaning of sorcery and deception. The deception is when yoga is promoted as a tool that in an instant calms the mind, makes the body healthy and brings the whole person into harmony with himself and the world. 

We have been living in the 21st century for over 20 years now and it is still not that simple. The ultimate goal of yoga, self-realisation, is worth striving for because then you will automatically learn this philosophy – step by step – throughout the rest of your life. In a natural way it becomes a regular part of your day. Then after a while you will definitely feel the effect on your life, your behaviour, your discipline in all areas, your ability to concentrate, your way of thinking and your physical health. 

And you know what’s so great? That you can start at any point in your life. Whether you are twenty or eighty!