(PORTUGUÊS) (ENGLISH)

Schilderij Copyright CoenSt

De maandelijkse workshop serie met de titel: Wereldvrede begint bij jezelf, startte in januari. 

De serie die uit zes delen bestaat heeft iedere keer een menselijke ethische waarde als uitgangspunt.

  1. Orde in je leven
  2. Eigen wil of “goddelijke” wil
  3. Eigen wijsheid of “goddelijke” wijsheid
  4. Oprechtheid
  5. Geduld
  6. Menselijke liefde of “goddelijke liefde” 

Het is hard werken voor de twee groepen die deze serie volgen. En het is hard werken voor mij. Gelukkig is mijn echtgenoot Coen Verharen aanwezig. Hij is een goed luisteraar en weet ingewikkelde zaken te reduceren tot wat begrijpelijk is voor iedereen.

Onder het motto: Keep it stupid simple.

Mijn doel is dat deelnemers in juni – na de laatste workshop – weten dat zij meer zijn dan een fysieke persoonlijkheid hier op aarde en dat ze alles kunnen beïnvloeden. Dat ze nooit slachtoffer zijn van iets of iemand en dat met consequent trainen van hun denken, de helderheid zal verschijnen die zo nodig is voor de grote veranderingen in de wereld. 

Ik kreeg twee vragen van een van de deelnemers die ik graag hier beantwoord.

  1. Zijn we geen uiting van de wereld waarin we leven en van onze (voor)ouders en net als de maatschappij veranderen wij en onze emoties ook steeds?
  1. Waarom blijven we langer in negatieve dan positieve emoties hangen?

Pas nu heb ik tijd om antwoord te geven op deze vragen.

Vraag 1:

Wat bepaald onze persoonlijkheid?

Naast zuivere, schone genen dragen we de genen van onze (voor)ouders in ons en die genen zijn geladen met dat wat de (voor)ouders emotioneel hebben doorgemaakt. 

Van onze opvoeders (ouders, onderwijzers, etc.) in dit leven kopiëren we het gedrag en zo maken we ons eigen wat goed is en wat niet om te kunnen voldoen aan eisen van onze opvoeders. Zo vergaren we liefde, goedkeuring en waardering, want dat is wat ons drijft in het leven. 

Niemand leert ons te luisteren naar ons zuivere zelf, de essentie van wie werkelijk zijn. 

De maatschappij verandert constant. Wij mensen passen ons aan om te kunnen overleven. Emoties zijn altijd dezelfde. Al sinds mensenheugenis. Hieronder meer uitleg over emoties.

Het antwoord op de vraag is: 

Pas als we ons bewust zijn van ons gedrag in dit leven, kunnen we ontdekken wie we werkelijk zijn. Dat is onze taak in dit leven: tot bewustzijn komen van wie werkelijk zijn. We hebben wilskracht nodig om steeds niet aflatend te onderzoeken wat onze drijfveren zijn. 

Emoties

De acht basisemoties veranderen niet. Deze emoties komen in elke cultuur voor en zijn op dezelfde manier waarneembaar. Alle nuances die wij emoties noemen zijn terug te herleiden tot deze acht basisemoties.

1. Liefde
2. Angst
3. Vreugde
4. Woede
5. Verdriet
6. Verrassing/Verbazing
7. Schaamte
8. Walging

Vraag 2:

Alles begint in ons denken voordat het zich manifesteert in de fysieke wereld. 

Stel je voor:

Iedere gedachte (ook een onuitgesproken) is energie. Ieder woord is energie. Die energie verbindt zich met de grote energievelden in het universum. Dus wat je denkt en zegt geeft lading aan het energetisch veld. Hier trekken gelijken elkaar aan. Dus als jij een negatieve gedachte hebt – bewust of onbewust – dan verschijnt er boven jouw hoofd een wolk met soortgelijke gedachten die andere mensen op aarde hebben gedacht. Al die gedachten versterken elkaar en dat resulteert in een groeiende wolk negativiteit die over de aarde blijft rondgaan. 

De media werken hier hard aan mee. Alle negatieve nieuwsgaring, beelden en angstmakerij zorgen ervoor dat mensen bang zijn (zie lijst van emoties hierboven). Zolang we onbewust blijven kunnen we niet loskomen van die wolk. 

Het antwoord hier is ook:

Hoe bewuster we zijn van de grootsheid die wij zijn als mens, hoe meer positiviteit er verschijnt in de wereld. En ja, daar moeten we enorm ons best voor doen. Eerst om te ontwaken en los te komen van onze oude overtuigingen en kunstmatig geconstrueerde persoonlijkheid en dan dagelijks trainen om wakker te blijven om uiteindelijk als zuiver mens de hemel op aarde te kunnen ervaren.