(português) (English)

Wat ik al een hele tijd wil vertellen is iets over het mens-zijn en hoe ik daar over denk. Dat ga ik nu dan doen. Het is de leidraad van mijn bewustwordingsproces in het leven. Dus iedereen die in mijn buurt is, krijgt hier vroeg of laat ongevraagd mee te maken, in een bepaalde vorm. 

Na tientallen jaren van studie, training en overpeinzing vermoed ik dat het is zoals ik beschrijf. Wanneer je tijd hebt om het te lezen, doe dat dan met een open hart. Het is een overpeinzing. 

De menselijke ziel komt voort uit energieën van het universum en komt tot leven zodra het een lichaam heeft. Ik ga ervan uit dat de ziel van elders komt, voor eeuwig is en hier op aarde begint aan het doorlopen van een leven om zeg maar, bewuster en wijzer te worden. De onsterfelijke ziel ervaart vervolgens wat jij meemaakt. Zo vormt hij zich aan het leven. 

Een fysiek lichaam dient onze ziel om op aarde te kunnen leven en is opgebouwd uit ‘sterrenstof’. Zoals alles in het universum. Ook onze aarde en alles in de natuur. Het fysieke lichaam is dus deel van de natuur. Wij mensen zijn één met de natuur. Wij staan er niet boven en niet onder. Wat wij doen met de natuur, doen we met onszelf, omdat we de natuur zijn.

Wanneer we worden geboren en onze ziel nestelt zich in ons lichaam, is het lichaam al geladen met genen die we erven van onze ouders en voorouders. Er zit dus al een verhaal/programmering in ons voordat we beginnen te leven en ervaringen op te doen die ons bewuster kunnen maken. Daartoe hebben we aantal handige gereedschappen meegekregen waaronder: de psyche, de wilskracht en de geest. 

Het denken (deel van de psyche) is ons analytisch vermogen dat ons dient om te overleven in deze wereld. Het denken is uitermate nuttig voor dat doel. Het is een krachtig mechanisme dat voor ons lastig is te controleren omdat we dat nooit leren, zoals praten en schrijven. Daarom zweven we steeds weg en voelen niet meer onze verbinding met de natuur en onze eigen lichaam.

Onze wilskracht hebben we om twee redenen. Om te overleven in barre tijden en om tot bewustwording te komen, want dat is het doel van het leven hier op aarde. Bewustwording van wie we zijn en waarom we iets denken en geloven, zeggen en doen. Die kostbare wilskracht dient niet om tegen de stroom in je wil door te drijven. Dat draait zelden uit op blijvend succes of gezondheid. 

Onze geest is de leider op de weg naar bewustwording. Het is de verbinding tussen het leven hier op aarde en de onbeperkte ruimte waar we alles al weten. Met onze oorsprong. Met de bron waaruit alle zielen voortkomen. Die geest is altijd bezig ons op het pad naar die bewustwording te houden. De geest zal ons nooit sturen of onze vrije wil overschrijven. Ze geeft alleen subtiele signalen af.

Wie wij nu op dit moment zijn, is het resultaat van onze geprogrammeerde genen en onze interpretaties van de gebeurtenissen – klein en groot – in ons leven. Van de dingen die we zoal voor waar hebt aangenomen, zonder kritisch onderzoek in onszelf. 

De vragen die ik mezelf bijna dagelijks stel, zijn: ben ik me bewust van het waarom van wat ik denk, zeg en doe? Wat is het dat mij doet handelen en is het afgestemd op waarheid, goedheid en schoonheid

Ik heb namelijk maar een leefregel. Simpel en duidelijk.

Behandel iedereen zoals je zelf behandelt wilt worden.

Iedere keer als ik merk dat mijn handelen niet overeenkomt met die regel, corrigeer ik mezelf. Hoe ik dat merk? Aan een ongemakkelijke gevoel, een negatieve emotie, die soms uitmondt in fysieke klachten. Als er anderen bij betrokken blijken te zijn laat het ik het meteen weten. 

Geen losse eindjes, daar vind ik het leven te kostbaar voor.