(português) (English)

Foto copyright Alex Buiter – Zomer 2022 – Quinta dos Chões Community – Yoga & More

Hoe groter het aanbod aan yoga, meditatie en cursussen die praktische handvatten bieden om tot zelfkennis te komen, hoe beter het is voor de aarde en al wat leeft. Wanneer iedereen bewust is van zijn talent kan hij dat delen in de gemeenschap, zodat alle anderen zich daaraan kunnen ontwikkelen. Zodra zij het bewustzijn hebben, kunnen zij ook hun talenten inzetten. Ieder op eigen wijze. Het verrijkt ons allemaal. De gevers en de ontvangers.

Vijfhonderd jaar vóór onze jaartelling schreef de Chinese wijsgeer Lao Zi in zijn Boek van de Tao en de innerlijke kracht het volgende hier over:

Betrouwbare woorden zijn niet fraai.
Fraaie woorden zijn onbetrouwbaar.

Een verstandig mens is niet geleerd.
Een geleerd mens is niet verstandig.

Goede mensen praten niet veel.
Wie veel praat is niet goed.

De Wijze pot niet op.
Als hij wat hij heeft aan anderen geeft,
dan heeft hij zelf nog meer. 

De Tao van de Hemel
brengt voordeel en geen schade.

De Tao van de mens bestaat uit handelen, maar zonder te wedijveren. 

Hoe mooi is het om van nut te kunnen zijn, zonder te schaden, zonder dwang op te leggen, zonder gelijk te willen hebben. Dat is handelen zonder te wedijveren, zonder strijd. 

Iedere yogahouding brengt je dichterbij jezelf, dichterbij de waarheid.

Namaste!