cropped-univers11.jpg

Gisteren deelde ik een artikel uit nrc.next over Jesse Klaver via Twitter en FB. Zonder eigen commentaar. Hier deelde iemand zijn idealen en dat mag gelezen worden.

Anderen die het stuk lazen zeiden:

“Ja, zo beginnen ze allemaal in de politiek en waar zijn die gebleven?”

“Idealen overleven nooit. Macht corrumpeert de mens en om die in handen te hebben verkoopt elke politicus uiteindelijk zijn ziel.”

“Wie gaat er nog in de politiek? Allemaal losers die niets anders kunnen dan vergaderen en compromissen sluiten.”

“Het is wél een samenvatting van een redacteur bij een krant. Dus hoe betrouwbaar is dat? Ze laten vast dingen weg zodat het beter of slechter lijkt.”

Veel van die uitspraken hebben een ondertoon van opgeven, het zal mijn tijd wel duren en. Vooral dat laatste, het over je heen laten komen wat er voor jou beslist wordt, vind ik geen menselijke reactie. Dat duidt op verwarring.


De afgelopen decennia hebben bijgedragen aan die verwardheid. En dat komt niet alleen door onbetrouwbare politici. Angst speelt de hoofdrol. Byron Katie vat de ANGST die ten grondslag ligt aan het menselijk gedrag, zo samen:

  1. De gedachte dat ik kwijt kan raken wat ik bezit;
  2. De gedachte dat ik niet krijg wat ik wil.

We laten ons drogeren door de welvaartsmaatschappij, geketend zijn we aan de overdaad. Versuft zien we al die ellende voorbij komen – of het nu gaat over stelende banken, vluchtelingen of ontwrichte samenlevingen. We laten de beelden en verhalen uit het veld de revue passeren en bemoeien ons er liever niet mee. Als we maar kunnen behouden wat we nu hebben. Dan betalen we maar meer belasting. En als er dan toch gebrek ontstaat worden we boos! Protest! De helden voorop! Om te behouden wat we hebben.

Dat is geen verandering. Dat is angst.

Het was vooral de laatste uitspraak: “Het is wel een samenvatting van een redacteur bij een krant. Dus hoe betrouwbaar is dat?” waardoor ik de hele lezing plus het daaropvolgende debat ben gaan kijken. Ik wilde er het mijne van weten.

Het duurt misschien wat lang voor de snelle mens en je kunt doorspoelen.

Jesse Klaver zegt zinnige dingen over hele grote issues. Dat roept bij de gevestigde orde reacties op. De gedachte, kwijt te raken wat ze tot stand heeft gebracht, boezemt angst in.

Stel nou dat er genoeg mensen zijn die gaan voor die grote issues? Niet uit boosheid of zo en wel om een goed leven op deze goede aarde te bewerkstelligen. Met een optimistische blik; voorbij de veroordeling van de gevestigde orde. Die deed wat ze moest doen en is zichtbaar uitgespeeld.

KAN DAT?

Stel nou dat deze idealist in de toekomst de neiging vertoont zijn gedachtegoed te verkwanselen zoals zijn voorgangers hun idealen verpatsten?

Hoe erg is dat? Ik denk dat het niet zo erg is. Ik geloof namelijk niet in leiders en eeuwige volgers. Het doodt iedere vorm van creativiteit in een vrij mens en brengt slaven tot leven. Kijk maar om je heen of in de spiegel.


Voor iemand die zijn idealen uitdraagt, zijn medestanders belangrijk die zelf kunnen nadenken en idealen hebben op hetzelfde gebied.


Dus zóu hij de zijne verkwanselen dan zijn wij er nog, de burger. Wij zijn bij machte het leven leefbaar te maken en een overheid op te richten die ons ten dienste staat.

NEEM IK DIE UITNODIGING AAN? EN JIJ? OF BLIJVEN WE IN ONZE WELVAARTSSLAAP DROMEN OVER DE HOPELOOSHEID VAN ALLES?

“Wat jezelf hebt opgebouwd, kun je ook zelf veranderen. Dat is hoop”, aldus Jesse Klaver.

Ik laat graag de gedachte toe dat de aarde er is voor de mens. Hier hebben we alles bij de hand om het goede in ons te ontwikkelen, om met onze talenten en creativiteit een werkzaam leven te hebben dat bijdraagt aan onszelf, de aarde én aan de ander. Een overheid die dienstbaar is aan ons, biedt daarbij ondersteuning en dan is overvloed een vanzelfsprekendheid. Grote woorden?

Wat nú de status quo is, komt ook voort uit een gedachte namelijk deze:

“de economie moet groeien; stilstand is achteruitgang”.

En dat is toch goed gelukt. En omdat ík het resultaat abominabel vind laat ik graag die andere gedachte toe:

“DE AARDE IS ER VOOR DE MENS EN WIJ ZIJN ER VOOR ELKAAR”