lives, writes and teaches in Portugal

Tag: yoga Page 1 of 24

Put the ether forces at work

(PORTUGUÊS) (NEDERLANDS)

Photo by Nick Fewings on Unsplash

For me the most important thing in life is to be conscious, to be aware. Maybe for you it is health, family or nature. No matter how I turn it, for me it remains consciousness. Because once I can live in consciousness, then my health is good, I can deal with my family very well and I can even use all the gifts of nature for healing the world. One is the consequence of the other. 

That is what my teachings are about. Conscious breathing, conscious sitting, lying or standing, conscious staying in a posture and conscious thinking.

Once you can do that, you are able to perceive your thoughts and the silences between them. To be in those silences means that you are in the great, eternal Consciousness, also called the Source, All-That-Is or God. And that is where the greatest opportunities for us humans lie. We can make optimal use of the healing etheric forces that always surround us, but which cannot penetrate us because we are not conscious in life. The unconscious stream of thoughts that we think is normal, blocks it. If we were able to allow these ethereal forces in, illness and discomfort would be a thing of the past. That is why consciousness is the most important thing in my life. 

Tomorrow I want to do a meditation with you that leads to that space between the thoughts where we can make contact with the high etheric forces that want to penetrate and help man and nature. Have faith in the infinite possibilities of that healing and use your own willpower in your life only to discipline yourself to seek that space. The rest goes by itself. 

Colocar as forças etéricas em acção

Photo by Nick Fewings on Unsplash

Para mim, a coisa mais importante na minha vida é estar consciente, estar ciente. Talvez para si seja saúde, família ou natureza. Não importa como o transformo, para mim continua a ser estar ciente. Porque uma vez que posso viver em consciência, então a minha saúde é boa, posso lidar muito bem com a minha família e posso até usar todos os dons da natureza para curar o mundo. Uma é a consequência da outra. 

É disso que se trata os meus ensinamentos. Respiração consciente, sentar consciente, deitar ou em pé, permanecer consciente numa postura e pensamento consciente.

Uma vez que o pode fazer, é capaz de perceber os seus pensamentos e os silêncios entre eles. Estar nesses silêncios significa que está na grande e eterna Consciência, também chamada a Fonte, Tudo-Que-É ou Deus. E é aí que residem as maiores oportunidades para nós, humanos. Podemos fazer um uso óptimo das forças etéricas curativas que sempre nos rodeiam, mas que não podem penetrar-nos porque não estamos consciente na vida. O fluxo inconsciente de pensamentos que pensamos ser normal, bloqueia-o. Se conseguíssemos permitir a entrada destas forças etéricas, a doença e o desconforto seriam coisa do passado. É por isso que a consciência é a coisa mais importante na minha vida. 

Amanhã quero fazer convosco uma meditação que conduza àquele espaço entre os pensamentos onde podemos fazer contacto com as altas forças etéricas que querem penetrar e ajudar o homem e a natureza. Tenha fé nas infinitas possibilidades dessa cura e use a sua própria vontade-poder na sua vida apenas para se disciplinar a si próprio a procurar esse espaço. O resto vai por si só.

Zet de etherkrachten aan het werk

Photo by Nick Fewings on Unsplash

Voor mij is het allerbelangrijkste in mijn leven: bewustzijn, bewust te zijn. Misschien is het voor jou gezondheid, familie of natuur. Hoe ik het ook draai of keer voor mij blijft het bewustzijn. Want kan ik eenmaal in bewustzijn leven dan is mijn gezondheid goed, kan ik prima met mijn familie omgaan en kan ik zelfs alles gaven van de natuur inzetten voor heling van de wereld. Het een is het gevolg van het ander. 

In mijn lessen draait het daar ook om. Bewust ademen, bewust zitten,  liggen of staan, bewust in een houding blijven en bewust denken.

Wanneer je dat eenmaal kunt, ben je in staat je gedachten waar te nemen en de stiltes tussen je gedachten. In die stiltes verblijven, betekent dat je in het grote, eeuwige Bewustzijn zit, ook wel genoemd de Bron, Al-dat-is of God. En daar liggen de grootste mogelijkheden voor ons mensen. We kunnen optimaal gebruik maken van de helende etherische krachten die ons altijd omringen, maar die niet tot ons kunnen doordringen omdat we niet bewust in het leven staan. De onbewuste gedachtenstroom die we normaal vinden, blokkeert dat. Zouden wij in staat zijn die etherische krachten toe te laten, dan zouden ziekten en ongemak verleden tijd zijn. Daarom is bewustzijn voor mij het allerbelangrijkste in mijn leven. 

Morgen wil ik met jullie een meditatie doen die leidt naar die ruimte tussen de gedachten waar we contact kunnen maken met de hoge etherkrachten die mens en natuur willen doordringen en helpen. Heb vertrouwen in de oneindige mogelijkheden van die heling en gebruik in je leven je eigen wilskracht uitsluitend om de discipline op te brengen jezelf te trainen in het opzoeken van die ruimte. De rest gaat vanzelf. 

Twijfel haalt je uit je evenwicht

(PORTUGUÊS) (ENGLISH)

Afgelopen zondag gaf ik een yogales speciaal gericht op het openen en ontspannen van het heupgebied. Ik krijg meestal de dag voorafgaand aan de les een ingeving over de lesinhoud. Die ingeving noteer ik en bouw later op een rustig moment de les op. Achteraf, dus na de les, blijkt uit de reacties dat de behoefte groot was aan het werken aan dat specifieke deel van het lichaam. Zo langzamerhand vertrouw ik volledig op die ingevingen; op mijn innerlijk weten; op het feit dat als ik aan iemand denk, ik ook verbonden ben met die persoon. Mijn trouwe yogi’s zitten altijd ergens in mijn hoofd en als er zo’n ingeving verschijnt, ga ik daarmee aan de slag. 

Voor mij is het menselijk lichaam niet alleen een voertuig voor de ziel dat het leven op aarde mogelijk maakt. Het is zoveel meer. Het lichaam is wie jij bent. Jij bent het lichaam. Iedere onbewuste gedachte, ervaring, emotie die je hebt, zit in alle cellen van je lijf. Wat jij voelt aan pijntjes, ziekte en ongemakken komt voort uit een eerste gedachte waar je je nooit bewust van was en die je voor waarheid hebt aangenomen.

Nu kan het zijn dat je geen tijd hebt om aandacht te besteden aan een emotie. Want je leeft, wilt plezier en vooral geen gezeur. Dus blijft de emotie onverwerkt als een groot of klein trauma wachten in je lijf. Want vanzelf weggaan doet het nooit. Je leeft verder en op een dag krijg je fysieke klachten. Je gaat naar de dokter, er worden onderzoeken gedaan, een diagnose gesteld en je krijgt een behandeling en pillen. Daarmee wordt misschien de pijn wel weggehaald, maar de oorzaak niet en die oorzaak zal zich vroeg of laat opnieuw melden met dezelfde klachten of met iets dat daarop lijkt. En dat gaat net zolang door tot je luistert naar jezelf. En luisteren naar jezelf is gelijk aan luisteren naar je lijf. Het lichaam vertelt eigenlijk hoe je in het leven staat. 

De heupen bijvoorbeeld vertegenwoordigen niet alleen de draagkracht van je hele wezen, maar ook de structuur, de vaste lijnen die je voor jezelf opstelt en de keuze voor een bepaalde levensrichting. De heupen staan voor het met aandacht stilstaan bij jezelf om dan evenwichtig, zonder aarzelen je leven te leven. Zodra je ongemak of pijn voelt in het heupgebied weet je meteen dat er sprake is van onverwerkte emoties die te maken hebben met je gevoel voor eigenwaarde. Want twijfel je aan jezelf, dan ga je uit evenwicht.

Door het uitvoeren van de houdingen die ik geef in de les, wordt enorm veel ruimte gecreëerd in het heupgebied. Zo kan de emotie, het trauma in beweging komen zonder dat je er uren over hoeft te praten met een therapeut. Je hoeft zelfs niet te weten waar het over gaat. Je geeft liefdevolle aandacht aan jezelf en in die ruimte ontstaat een diepe ontspanning waarin de emotie of het trauma jou kan loslaten. De verhalen worden soms pas weken later verteld. 

Het klinkt te mooi om waar te zijn. Geloof me, het is waar. Als ik na zo’n les de gezichten zie van de yogi’s en hun energie voel, dan weet ik dat wat mij wordt ingefluisterd het juiste is voor hen die bij mij in de buurt zijn en ook voor mezelf. Wij mensen zijn diep met elkaar verbonden en daarmee elkaars spiegel. En alles wordt voor ons gedaan. Als we maar met ons hart kunnen luisteren en horen.

Page 1 of 24

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

%d bloggers like this: