learning and teaching full awareness in Portugal

Tag: Shinrin Yoku

De aarde is een machtig levend wezen

(PORTUGUÊS) (ENGLISH)

Net als de planten, de dieren en de mensen is de aarde een levend wezen. Echter, het is niet een doorsnee levend wezen. Ze is namelijk nogal machtig omdat ze de kwaliteit van leven bepaalt voor de mensen die haar mogen bewonen. Een geluk is dat ze geduld heeft en compassie. Twee eigenschappen die de mensen de ruimte geven te leren hoe ze het beste met haar kunnen omgaan. Dat leerproces verloopt met vallen en opstaan waardoor de aarde vaak schade oploopt en het lijkt alsof ze geen grenzen kent.

De aarde heeft geen oordeel over wat er met haar gebeurt. Wat ze weet is dat ze de voedster is van al wat leeft en dat wil ze graag zo houden. Haar taak voert ze foutloos uit door zonder onderbreking al wat leeft te vernieuwen. Denk aan dat plantje dat uit het asfalt groeit. Denk aan Tsjernobyl waar flora en fauna de stad hebben overgenomen. Denk aan de aardlagen waar fossiele brandstoffen zitten die eens bomen en planten waren. Ze dient in alle opzichten het welzijn van de mens. Niet alleen het fysieke, maar ook ons geestelijk welzijn als we tenminste af en toe willen stoppen met rennen, lopen en stappen tellen om stil te kunnen zijn.

Gisteren was ik in een enorm dennenbos op de schuine helling van een hoge berg langs de weg van Portagem in Portugal naar Valencia de Alcántara in Spanje. Ik was daar met een groep van elf personen om een ochtend lang in de stilte de natuur te ervaren met al mijn zintuigen. We gingen bosbaden (Shinrin Yoku, een therapie overgewaaid uit Japan) onder leiding van Jorge Maia en Maria Sousa van TerraFazBem die ons allerlei oefeningen gaven om in stilte uit te voeren.

Na een lange meditatie ver weg in het bos, zittend op de gedroogde dennennaalden, deed ik mijn ogen open en zag voor mijn neus een dennenappel liggen. Hij trok mijn aandacht. Nadat ik hem had opgeraapt en in mijn handen rondgedraaid, nam ik hem mee terug naar de groep.

Terwijl ik afdaalde naar de verzamelplek dacht ik aan het leven van de mens. Een stevige basis hebben zoals een dennenappel is van groot belang om je – tegen de tijd dat je volwassen bent – zonder beperkingen te kunnen openen voor de buitenwereld. Te laten zien wie je bent door met je talenten bij te dragen aan de gemeenschap zoals de dennenappel zich opent om zijn zaadjes los te laten. 

Nadat ik dit verhaal had verteld, zei iemand in de groep dat hij zich verwonderde over de hoge bomen die je nooit ziet groeien, maar dat wel doen. Omdat ik weet dat de aarde niet alleen voedster is maar ook een spiegel vroeg ik hem de zin om te draaien, naar zichzelf toe. Langzaam en voorzichtig zei hij:

“Ik verwonder me over mij. Ik groei niet zichtbaar, maar het gebeurt wel.”

Zijn glimlach en de blik in zijn ogen spraken boekdelen.   

A terra é um ser vivo poderoso

(ENGLISH) (NEDERLANDS)

Assim como as plantas, animais e pessoas, a terra é um ser vivo. No entanto, não é um ser vivo comum. Ela é muito poderosa porque determina a qualidade de vida das pessoas que podem viver nela. Felizmente ela tem paciência e compaixão. Duas qualidades que dão às pessoas espaço para aprender como melhor lidar com ela. Esse processo de aprendizagem envolve tentativa e erro, o que muitas vezes danifica a Terra e faz com que pareça que ela não conhece fronteiras.

A terra não tem julgamento sobre o que acontece com ela. O que ela sabe é que é a ama de todas as coisas vivas e gostaria que continuasse assim. Ela cumpre a sua tarefa perfeitamente, renovando tudo o que vive sem interrupção. Pense naquela planta crescendo do asfalto. Pense em Chernobyl, onde a flora e a fauna dominaram a cidade. Pense nas camadas da terra onde existem combustíveis fósseis que já foram árvores e plantas. Ela serve ao bem do homem em todos os sentidos. Não apenas o físico, mas também o nosso bem-estar mental, se quisermos parar de correr, andar e contar passos pelo menos ocasionalmente para ficarmos quietos.

Ontem estive num enorme pinhal na encosta de uma alta montanha ao longo da estrada de Portagem em Portugal a Valência de Alcántara em Espanha. Estava lá com um grupo de onze pessoas para experimentar a natureza em silêncio por uma manhã com todos os meus sentidos. Tomamos um Banho da Floresta (Shinrin Yoku, uma terapia que veio do Japão) liderado por Jorge Maia e Maria Sousa de TerraFazBem que nos deram todo o tipo de exercícios para fazermos em silêncio.

Depois de uma longa meditação na profundeza da floresta, sentado sobre as agulhas de pinheiro secas, abri os olhos e vi uma pinha deitada à minha frente. Ele chamou a minha atenção. Após pegar o e girar o em minhas mãos, levei o de volta para o grupo. Enquanto descia para o local de reunião, pensei sobre a vida humana.

Ter uma base sólida como uma pinha é muito importante para ser capaz de se abrir para o mundo exterior sem restrições quando for adulto. Mostrar quem é, contribuindo com os seus talentos para a comunidade enquanto a pinha se abre para lançar as suas sementes.

Depois que contei essa história, alguém do grupo disse que ficou maravilhado com as árvores altas que nunca vê crescer, mas crescem. Porque eu sei que a terra não é apenas uma ama, mas também um espelho, pedi-lhe fazer uma inversão da frase. Lentamente e com cuidado ele disse:

“Eu fico maravilhado comigo. Não estou a crescer visivelmente, mas está a acontecer.”

O seu sorriso e o olhar em seus olhos disseram tudo.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

%d bloggers like this: