(PORTUGUÊS) (ENGLISH)

Lieve lezers en volgers,

Over een paar maanden sluit om allerlei redenen waarmee ik niemand ga vermoeien, deze website. Zo’n overstap betekent veel werk aan de winkel voor mij en natuurlijk blijf ik schrijven en heb het plan nog meer te gaan schrijven. Daarvoor heb ik een nieuw platform gekozen.

Wanneer je ingeschreven staat voor deze website (liesbethsteur.com) en je hebt nog steeds interesse in mijn gedachten op papier, vraag ik je nu om je alvast in te schrijven voor mijn blog bij Substack. Dan is dat alvast gedaan.

liesbethsteurinportugal.substack.com

Als je vragen hebt, hoor ik dat graag. Mail naar liesbethsteur@tutanota.com.

Hartelijke groet, Liesbeth

PORTUGUÊS

Caros leitores e seguidores,

Dentro de alguns meses, por todo o tipo de razões que não vou cansar ninguém, este sítio Web vai fechar. Esta mudança significa muito trabalho para mim e, claro, vou continuar a escrever e tenciono escrever ainda mais. Para o efeito, escolhi uma nova plataforma.

Se está inscrito neste sítio Web (liesbethsteur.com) e continua interessado nos meus pensamentos no papel, peço-lhe agora que se pré-registe no meu blogue no Substack. Então, isso já está feito.

portugalomeuamor.substack.com

Se tiver alguma questão, gostaria de o ouvir. Envie um e-mail para liesbethsteur@tutanota.com.

Com amor, Liesbeth

ENGLISH

Dear readers and followers,

In a few months’ time, for all sorts of reasons with which I won’t tire anyone, this website will close. Such a switch means a lot of work for me and of course I will keep writing and plan to write even more. To that end, I have chosen a new platform.

If you are subscribed to this website (liesbethsteur.com) and you are still interested in my thoughts on paper, I ask you now to pre-register for my blog at Substack. Then that’s already done.

https://liesbethsteur.substack.com/

If you have any questions, I’d love to hear from you. Please email to liesbethsteur@tutanota.com.

Love, Liesbeth